Paguneman

Teu Cukup PPKM Diperpanjang, Pikirkeun Ogé Eusi Beuteung Rahayat

  • Minggu, 1 Agustus 2021 | 20:10 WIB
foto

istimewa

KANG MANJUH

Ku KANG MANJUH

Jang Ipol : Mani sing suliwer mang.

Mang Jakim : Naon, kandaraan jang?

Jang Ipol : Sanés mang, éta perkawis PPKM.

Mang Jakim : Kumaha kitu jang?

Jang Ipol : Muhun éta para gegedén, wakil rahayat di DPR, saragem dina pamandeganana nyaéta ngararojong supados PPKM diperpanjang.

Mang Jakim : Euleuh, kumaha atuh jang?

Jang Ipol : Duka, lieur mikiranna ogé. Matak jadi panyakit, nurunkeun imun. Kumaha nu dibarendo waé lah. Ngan kuring mah punten pangmikirankeun eusi beuteung jalma leutik modél kuring. Sabab kuring téh lain sorangan, boga buntut, anak jeung pamajikan, anu kudu diparaban. Mun seug enya PPKM diperpanjang deui, cik kudu kumaha néangan pakasaban.

Mang Jakim : Bener pisan jang. Pamarentah kudu tigin ati-ati dina ngaluarkeun kabijakan. Panuhun, kedah dibeuweung diutahkeun sangkan teu melengkung bekas nyalahan. Sabab pakuat kait jeung eusi beuteung rahayat. Ulah salah sasaran, nian hadé hayang ngahambat seumebarma sasalad, tapi malah megatkeun rejeki rahayat utamana jalma leutik.

Jang Ipol : Teu kabayang mang, upami PPKM diperpanjang dina level opat. Pausahaan masih ditutup, rahayat kudu tetep caricing di imah. Nu daragang dibuburak, bantuan sosial ti pamarentah teu walatra, aya nu narima sababaraha kali, réa ogé anu nyamos can kabagéan pisan.

Mang Jakim : Enya jang, malah teu saeutik nu dimangpaatkeun ku oknum pikeun ngeduk kauntungan pribadi. Bantuan dipotong, disaliwangkeun, malah nu hajat rék ngawinkeun atawa nyunatan oge dijadikeun objék.

Jang ipol : Kutan kitu éta téh mang?

Mang Jakim : Geus jadi rusiah umum jang. Bisa ngayakeun hajat resépsi, tapi kudu aya uang tip ka oknum nu lumayan gedé. Mun euweuh duitan dibubarkeun. Bantuan dipotong, diselewéngkeun.

Jang Ipol : Kalakuan oknum éta mah nya mang. Abdi mah jadi émutan téh, mun seug pabrik tempat kuring gawé ditutup deui, rék kumaha maraban anak pamajikan? Dugung dagang teu biasa, sakalian diajar dagang dibuburak. Rek tani, teu maranti, jeung teu gaduh lahanna ogé. Jeung geus biasa kuli di pabrik.

Mang Jaki : Euweuh deui urang mah ngan bisa munajat kanu Kawasa, jeung leuwih ngadeukeut diri ka Alloh. Mudah-mudahan para ais pangampih bisa bijaksana dina nyieun kaputusan, nguntungkeun rahayat, lain ngarugikeun rahayat.

Jang Ipol : Aamiin ya robbal'alamiin.

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Presiden Indonesia Tak Perlu Pintar
Menerka Decak Kagum 100 Ekonom Senior
Untuk Bayar Utang Rakyat Diminta Taat Pajak
Kemerdekaan, Pandemi, dan Patriotisme
Utang Negara Tanggung Jawab Siapa?